usŁugi geodezyjne i kartograficzne

inż. Robert Tkaczyk

geodezja mińsk mazowieckiszybki kontakt

505 176 856

e-mail: geoglob@o2.pl

Oferta

 

Mapa do celów projektowych:

aktualizacja mapy zasadniczej. Mapa sytuacyjno-wysokościowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę w procesie budowlanym. Na bazie mapy do celów projektowych powstaje projekt zagospodarowania działki, który dołącza się do dokumentacji architektoniczno-budowlanej uprawniającej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Termin realizacji: 2-3 tygodnie.

 

Wznowienie granic nieruchomości:

ponowne wyznaczenie granic działki. Granice ustalane są na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków znajdujących się w archiwum ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Wykonywane najczęściej w przypadku wątpliwości co do przebiegu granic w terenie (budowa ogrodzenia, budowa budynku w ścisłej granicy, brak widocznego stanu użytkowania). Usługę wykonujemy również w terenach leśnych i trudno dostępnych. Wyznaczone na gruncie punkty graniczne stabilizowane są trwałymi znakami w postaci słupków betonowych.

Termin realizacji: ok. 2 miesięcy.

 

Podział nieruchomości:

polega na wydzieleniu odrębnej nieruchomości (działki gruntu) z istniejącej nieruchomości w celu przeniesienia prawa własności na rzecz nowego właściciela. Poprzedzony jest analizą stanu prawnego nieruchomości. Wyznaczone na gruncie punkty graniczne nowej nieruchomości stabilizowane są trwałymi znakami w postaci słupków betonowych.

Termin realizacji: 2-3 miesiące.

 

Mapa do celów sądowych:

sporządzenie mapy prawnej niezbędnej w postępowaniu sądowym np.: w celu zniesienia współwłasności.

Termin realizacji: ustalany indywidualnie.

 

Tyczenie obiektów budowlanych:

zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty, których realizacja wymaga pozwolenia na budowę, podlegają geodezyjnemu wytyczeniu w terenie. Wykonuje się po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Najczęściej są to fundamenty budynków mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych, handlowych. Tyczymy również zjazdy z dróg publicznych oraz sieci podziemnej infrastruktury technicznej : gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne, telekomunikacyjne. Możliwe jest też wytyczenie ogrodzenia oraz obiektów małej architektury.

Termin realizacji: po dostarczeniu projektu.

 

Inwentaryzacja powykonawcza:

wykonuje się na zakończenie procesu budowlanego obiektu. Najczęściej są to inwentaryzacje powykonawcze budynków wraz z infrastrukturą. Mapa inwentaryzacji jest niezbędna do oddania budynku do użytkowania oraz stwierdzenia zgodności jego posadowienia na nieruchomości określonego w pozwoleniu na budowę. Inwentaryzacji podlegają również sieci i przyłącza podziemnej infrastruktury technicznej: gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, energetyczne, telekomunikacyjne.

Termin realizacji: 2-3 tygodnie.

» Mapa do celów projektowych

» Mapa do celów sądowych

» Wznowienie granic nieruchomości

» Podział nieruchomości

» Tyczenie obiektów budowlanych

» Inwentaryzacja powykonawcza

o firmie | oferta | realizacje | opinie klientÓw | kontakt
copyright © 2010 geoglob | realizacja: AR Jankowski.media.pl